Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

ponczus
powoli
niewinne kroki stawiając na płaszczyźnie
staram się nie upaść
za późno
zachwiałeś mym światem

July 01 2015

ponczus
3668 52a0
Reposted fromktosiowa ktosiowa viasexualchocolate sexualchocolate
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
ponczus
5196 667e 500
Stefan Pastuszewski
Reposted fromrol rol

June 30 2015

ponczus
2392 d044 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto
ponczus

June 26 2015

ponczus
4934 080f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 25 2015

ponczus
ponczus
5295 60bc 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viachrzrzrz chrzrzrz
ponczus
3044 d107 500
ponczus
8502 dec1
Reposted fromnervure nervure viajointskurwysyn jointskurwysyn
ponczus
Mieć siebie, resztę spalić
Aż zostanie tylko to, co pomiędzy nami

Nawet jeśli to nie to
— Artur Rojek
Reposted fromapeee apeee viajointskurwysyn jointskurwysyn
ponczus
5059 b2b9
Reposted fromIriss Iriss viajointskurwysyn jointskurwysyn
ponczus
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamefir mefir
ponczus
0185 5805 500
Reposted frompeper peper viamefir mefir

June 24 2015

ponczus
3369 e641
Reposted fromvintage-style vintage-style viapatronus patronus
ponczus
8937 8418
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
ponczus
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
Reposted fromaloemind aloemind viaphilomath philomath
ponczus
2913 8950
Reposted fromShini Shini viaphilomath philomath
ponczus
ponczus
1443 1b7b
Reposted fromNanutka Nanutka viapatronus patronus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...