Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

ponczus
1398 608c
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaseaweed seaweed
ponczus
3741 118a
Reposted fromstylte stylte viaperseweracje perseweracje
ponczus
  • me: *is sick* aha i'll just sleep it off
  • me: *is sad* aha i'll just sleep it off
  • me: *is stressed* aha i'll just sleep it off
  • me: *thinks about life in general* aha i'll just sleep it off
Reposted fromdiebitchdie diebitchdie viaweightless weightless
ponczus
ponczus
6820 ef82
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ponczus
8962 9144
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ponczus
ponczus
9418 0ba1 500
Warszawa. Zdjęcie roku ;)
ponczus
9001 9d8c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialiteratka literatka
ponczus
6606 3ba0
Reposted fromtooskaa tooskaa viaRedPenny RedPenny
1422 8f79
Reposted fromsunlight sunlight viaxannabelle xannabelle
ponczus
8490 26de
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle

June 18 2015

2255 59cd 500
Reposted fromink ink vialiteratka literatka
ponczus
ponczus
2228 0239 500
i że Cię nie puszczę aż do śmierci <3
Reposted fromEffat Effat
ponczus

śniło mi się dzisiaj

że

wziąłem
heroinę
nie wiem po co
nie wiem dlaczego
przyśpieszone tętno
igła wbija się w żyłę
widziałem to od środka

serce bije

szybciej
szybciej
wciąż szybciej
oszaleliśmy
euforia

byliśmy
wszyscy
bogami
chociaż
nie
rozpoznaję
tych ludzi
ale
czy to ważne
Morrison
każdy dźwięk
który z siebie
wydaje
zbliża nas
tylko
do
starożytnych
herosów
i pozwala
smakować
czegoś
co poza
sferą snów
nie jest
w ogóle
możliwe
do spełnienia
krzyczę
z
ogromu
ekstazy
niemożliwy
do zagłuszenia
starzy bogowie
pomarli

spokojnie
przecież
my
nimi jesteśmy

ale

przez cały

ten czas

gdzieś

na końcu

świadomości

coś krzyczy

„stary

heroina

uzależnia

nawet

w najmniejszych

dawkach

 

już nigdy

nie będziesz

wolny

 

zawsze

będziesz musiał

mieć ją

przy sobie

 

mniej

lub

bardziej

 

krótkotrwałe

zbawienie

 

za

cały

ogrom

namacalnego

cierpienia

i głodu”

 

obudziłem

się

w

końcu

ze strachem

 

i jasna cholera

nie wiem

dlaczego

ten

sen

miał

w ogóle

miejsce

przecież

tak bardzo

nie chciałem

żebyś mi się

jeszcze

kiedykolwiek

przyśniła…

Reposted frompingwineq pingwineq
ponczus
Reposted byseaweed seaweed
ponczus
4825 4c98 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viaRedPenny RedPenny
ponczus
Reposted fromillidan illidan viaRedPenny RedPenny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl