Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

ponczus
w połowie

mogę się dosiąść?
od wczoraj boli mnie kręgosłup
nie mam z kim rozmawiać
-porozmawiajmy
wybacz, że jestem nachalna
straszne tutaj zakręty
nie mogę się oprzeć
-trzymajmy się razem
te fotele są niewygodne
jest mało miejsca na nogi
przytłacza mnie to
-zróbmy sobie miejsce
szkoda, że nie działa klimatyzacja
zrobiło się gorąco
razi mnie słońce
-poopalajmy się razem
wybacz, że tyle mówię
lubię mówić
jesteś dobrym słuchaczem
-słuchajmy się
narzekam?
często narzekam
a problem jest we mnie
-załamujmy razem ręce
bardzo ładna koszula
nowa?
dla mnie nowa, bo się nie znamy
-poznajmy się
zadaję za dużo pytań
opowiedz mi o sobie
opowiedz mi wszystko

-zakochajmy się w sobie
w połowie
Reposted fromEffat Effat
ponczus
9991 cf92 500
7076 3250 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaxannabelle xannabelle
ponczus
Głupota jest zawsze wystarczająca, mądrość nigdy.
— Sławomir Mrożek
Reposted frompeper peper viaxannabelle xannabelle
ponczus
2679 967e
To jest dopiero aww.
Reposted frommartolinaize martolinaize viakonwalia konwalia
ponczus
8915 8a55
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
ponczus
9743 535c
Reposted fromolass olass viakonwalia konwalia
ponczus
A co, jeśli to mnie wyglądałeś?
— Hey, Chiński urzędnik państwowy
Reposted fromthenewblack thenewblack viaxannabelle xannabelle
ponczus
2160 9ba3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ponczus
2184 d1e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ponczus
2212 626e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ponczus
5308 be4f
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaxannabelle xannabelle
ponczus
2305 32e3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ponczus
1507 75d8
Reposted fromdranger dranger viaRedPenny RedPenny
ponczus
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie

June 20 2015

ponczus
Since I've Been Loving You, I'm about to lose my worried mind.
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viapatronus patronus
ponczus
4065 b28e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaphilomath philomath
ponczus
1428 aadf 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaseaweed seaweed
ponczus
1398 608c
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaseaweed seaweed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl